УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
1. Електронен магазин е настоящият уебсайт.
2. Потребител е всеки, който е заредил в своя браузър настоящия уебсайт.
3. Поръчка е всяка индивидуална заявка за закупуване на стоки, подадена по електронен път към настоящия уебсайт.

СОБСТВЕНИК И АВТОРСКИ ПРАВА
4. Собственик на електронния магазин e Софкъмпани ООД, ЕИК 121158200, седалище и адрес на управление 1415 София, ул. „Околовръстен път” 64, МОЛ Красимир Цветанов, тел. +359 2 816 80 80, имейл адрес support@edimotocenter.com.
5. В съдържанието на електронния магазин са използвани запазени знаци и марки, текстове, изображения и т.н., които са обект на интелектуална собственост. Употребата им с търговска, рекламна или друга обществена цел чрез публично разпространение, копиране или публикуване, създаването на производни материали, както и излагането и възпроизвеждането им без изричното съгласие на Софкъмпани ООД, е нарушение на авторското право и сродните му права.

СТОКИ
6. Предлаганите стоки са собственост на Софкъмпани ООД.
7. Основните характеристики на стоките са описани на страницата, която ги представя.
8. Всички посочени цени са с ДДС и не включват цена за доставка. Цените за доставка са посочени отделно и се определят от куриерската фирма, с която Софкъмпани ООД има сключен договор за обслужване.
9. При използване на предоставените средства за комуникация със Софкъмпани ООД не се начислява допълнителна стойност.
10. Пазаруването в електронния магазин се извършва по няколко начина:
10.1. Пазаруване с регистрация. Потребителят въвежда данни за създаване на личен профил, които задължително включват име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер и адрес за доставка. По желание се въвеждат данни за издаване на фактура. Информацията за поръчката съдържа изброяване на избраните продукти. Потребителският профил дава възможност за маркиране на любими продукти, проверка на статуса на поръчката и разглеждане на минали поръчки. С регистрацията клиентът активно избира да приеме настоящите Условия.
10.2. Пазаруване без регистрация. Информацията за поръчката съдържа изброяване на избраните продукти, име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер и адрес за доставка. По желание се въвеждат данни за издаване на фактура. При покупка без регистрация клиентът активно избира да приеме настоящите Условия.
11. При заявка за изчерпан продукт потребителят бива уведомен своевременно за това на посочените от него данни за контакт.
12. При заявено желание потребителят бива уведомен своевременно, когато изчерпаният продукт е отново в наличност.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
13. Плащането в електронния магазин може да става по два начина:
13.1. Наложен платеж – потребителят заплаща стоката при нейното получаване.
13.2. По банков път – потребителят заплаща стоката предварително, като превежда сумата по банкова сметка в ОББ клон Младост, BIC UBBSBGSF, IBAN BG22UBBS80021015778430 (BGN) / IBAN BG25UBBS80021436779910 (EUR), в полза на СОФКЪМПАНИ ООД, а в основанието за плащане вписва номера на направената поръчка. В този случай за начало на заявката се приема потвърждението за извършения банков превод.
14. При покупка потребителят може да използва код за отстъпка, издаден от електронния магазин. Кодовете за отстъпка представляват уникална комбинация от букви и цифри и са валидни при спазване на реда и условията, за които са издадени. Отстъпката, заложена в тях, се приспада към сумата, описана в т. 8 от настоящите Условия.    
14.1.
Кодът за отстъпка се въвежда от потребителя непосредствено преди потвърждаване на поръчката.
14.2. Електронният магазин определя реда и условията, при които може да се използва всеки код за отстъпка, и максималната стойност на поръчките, за които той е валиден.
14.3. За една поръчка може да се използва само един код за отстъпка.
14.4. В случай на връщане на продукт, платен с код за отстъпка, тя се приспада от сумата, подлежаща на възстановяване.

ДОСТАВКА
15. Доставки се извършват само на територията на България и само чрез куриерска фирма СПИДИ.
16. При поръчки на стойност над 200 лв. доставката е безплатна за потребителя и е валидна само за поръчки, направени през онлайн платформата.
17. Срокът за доставка е от 1 до 5 работни дни, считано от датата на изпращане на заявката. Доставки се извършват от понеделник до петък между 9:00 и 17:00 часа . Условията за доставка с фиксиран час се определят от куриерската фирма. Заявките, изпратени след 14:00 часа, се обработват на следващия работен ден. Заявките, изпратени в събота и неделя, се обработват в понеделник. Доставки не се извършват в неделя и на официални празници.
18. Доставката се приема от лицето, направило поръчката.
19. При получаване на пратка потребителят е длъжен да провери дали съдържанието ѝ съответства на направената поръчка. Със заплащането на дължимата сума и полагането на подпис в документите за доставка потребителят дава своето съгласие по отношение на вида и съдържанието на пратката.
20. При сгрешена пратка или липсващ продукт се насрочва дата за нова доставка, като в този случай куриерската услуга е за сметка на Софкъмпани ООД.
21. Софкъмпани ООД не носи отговорност за забавяне по вина на куриерската фирма.

РЕКЛАМАЦИИ ЗАКУПЕНИ СТОКИ
22. Потребителят има право да анулира своята поръчка, без да посочва причините за това, в срок до 1 час от нейното потвърждаване.
23. Потребителят има право да откаже да получи поръчаната стока, ако тя бъде доставена след договорения срок по причини, които са извън потребителя и не се дължат на непреодолима сила.
24. Връщането на закупена стока става за сметка на КУПУВАЧА.
24.1. Правото на връщане на закупена стока не може да се упражни в случай че тя спада към една от следните категории: Бельо, Части, Борса.
24.2. При връщане на закупена стока потребителят получава пълната сума, която е платил за нея (без разходите за доставка), но само при условие че стоката е в ненарушен търговски вид, в оригиналната си опаковка и със запазен в цялост етикет.
25. Потребителят има право да направи рекламация на всяка закупена стока при констатирани производствени или транспортни дефекти, липсващи елементи или несъответствия със заявените в поръчката параметри (артикул, модел, цвят, размер).
25.1. Рекламации се предявяват на имейл адрес returns@edimotocenter.com или на място в магазин ЕДИмотоцентър на адрес: София, бул. Околовръстен път 64.
25.2. Условие за приемане на рекламация – освен в случай на производствен или транспортен дефект – е стоката да е в ненарушен търговски вид, в оригиналната си опаковка и със запазен в цялост етикет.
25.3. При предявяване на рекламация потребителят може да избере между две възможности за компенсация: замяна на получената стока с нова на същата или друга стойност, съответно срещу доплащане или възстановяване на разликата, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума (което не включва направените от КУПУВАЧА разходи за доставка)

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
26. Потребителят има право:
26.1. Да разглежда и поръчва продукти от електронния магазин, да ги отказва и да прави рекламации по реда и условията, посочени в него.
26.2. Да се информира за статуса на своята поръчка.
26.3. Да получава продукти на посочения в заявката адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, описан в настоящите Условия.
27. Потребителят е длъжен:
27.1. Да заплати цената, актуална към момента на подаване на поръчката, според реда, описан в настоящите Условия.
27.2. Да не нарушава правата и свободите на гражданите съгласно действащите законови и подзаконови актове в страната и в ЕС.
27.3. Да спазва правилата за ползване на предоставяните от настоящия уебсайт стоки и услуги.
27.4. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени абсолютни или относителни права и интереси – като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.
27.5. Да уведоми незабавно Софкъмпани ООД и съответните власти в случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.
27.6. Да не извършва злоумишлени действия.
28. Електронният магазин има право:
28.1. Да отказва достъп на потребители.
28.2. Да отказва поръчки, ако не са направени разходи за тях от страна на потребителя. В този случай Софкъмпани ООД не дължи обезщетение на потребителя.
28.3. Да редактира по всяко време и без предупреждение съдържанието на уебсайта по отношение на цени, условия за ползване, продукти, услуги, информация и пр. Новите условия влизат в сила от момента на тяхното публикуване.
28.4. Да използва всички коментари, предложения, идеи и т.н., изпратени от потребителя, без да му плаща компенсации за това.
28.5. Да съхранява материали и информация, използвани на сървъра, на който е разположен настоящият уебсайт, или станали достояние на трети лица, и да ги предоставя на съответните държавни органи – в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на Софкъмпани ООД, – както и да ги предоставя на трети лица при предявени искове във връзка с нарушаване на техни права или при поискване от държавни органи по силата на изрична законова разпоредба.
28.6. Да прекратява или променя предоставяните услуги по всяко време без уведомяване на потребителя, в случай че той наруши настоящите Условия.
29. Електронният магазин не носи оговорност:
29.1. За начина, по който потребителят използва предоставяните стоки и услуги.
29.2. За точността и целостта на публикуваната информация.
29.3. За каквито и да било щети (включително – но не само – от пропуснати ползи и загуба на информация), произтекли от употребата или невъзможността за употреба на електронния магазин.
29.4. За възможни разлики в цветовете на закупените продукти, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявката за закупуване на продукт се приема за изразено съгласие относно вида и качеството му.
29.5. За претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие на промяна, прекратяване или ограничаване на услугите, изтриване, модифициране, недостоверност, неточност или непълнота на съобщения и материали, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез настоящия уебсайт.
29.6. За вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, както и за загуба на данни, произтекла от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предлаганите услуги.
29.7. За съветите и консултациите, предоставяни от служителите на електронния магазин във връзка с използването на предлаганите стоки и услуги.

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
30. Потребителят доброволно предоставя личната информация, необходима за изпълнението на неговата заявка. Информацията за потребителя не се предоставя на трети лица, освен в случаите, описани по-горе.
31. Поръчки, заявени с некоректни или непълни данни на потребителя, се анулират.
32. Електронният магазин:
32.1. Не изисква лични данни по смисъла на ЗЗЛД.
32.2. Автоматично събира информация за апаратни и програмни средства, в това число IP адрес, вид браузър, часове за достъп, уеб адреси и т.н.
33. Идентифицирането на потребителя и неговите действия при ползването на електронния магазин става чрез неговия IP адрес.

ХИПЕРВРЪЗКИ
34. Собственикът на настоящия уебсайт не носи отговорност за съдържанието на публикуваните хипервръзки и за начина, по който те използват личните данни на потребителя.

ДРУГИ УСЛОВИЯ
35. Потребителят може по всяко време да заяви своето съгласие или отказ да получава търговски съобщения по електронната поща.

 

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И УПОТРЕБА  НА “БИCKBИTKИ” – Cookies

Нашият уебсайт: http://www.edimotocenter.com

Πoлитиĸa зa изпoлзвaнe нa „биcĸвитĸи”
Taзи пoлитиĸa ce oтнacя дo „биcĸвитĸи” и yeб caйтoвe, пoддъpжaни oт Софкъмпани ООД.

Какво представляват „бисквитките“?
„Бисквитките“ са малки текстови файлове с информация, които или временно се съхраняват в оперативната памет на Вашия компютър и се изтриват автоматично със затварянето на браузъра, или се запаметяват върху Вашия хард диск, с цел подобряване работата  със съответния уеб сайт. „Биcĸвитĸитe” oбиĸнoвeнo cъдъpжaт имeтo нa yeб caйтa, ĸъм ĸoйтo пpинaдлeжaт, вpeмeтo, зa ĸoeтo ce cъxpaнявaт нa ĸoмпютъpa нa пoтpeбитeля, и yниĸaлeн нoмep. „Бисквитките” НЕ се използват, за да вкарват вируси във Вашия компютър.
Личнaтa инфopмaция, ĸoятo ce aĸyмyлиpa чpeз „биcĸвитĸитe”, мoжe дa бъдe изпoлзвaнa caмo зa извъpшвaнe нa oпpeдeлeни oпepaции зa пoтpeбитeля. Taĸaвa инфopмaция ce ĸpиптиpa пo нaчин, ĸoйтo пpaви дocтъпa дo нeя oт нeoтopизиpaни лицa нeвъзмoжeн.

„Бисквитките” се използват за:

  • Адaптиpaнe cъдъpжaниeтo нa yeб caйта ĸъм пpeдпoчитaниятa нa индивидyaлния пoтpeбитeл и oптимизиpaнe paбoтaтa c oпpeдeлeния yeб caйт.
  • Изгoтвянeтo нa aнoнимнa oбщa cтaтиcтиĸa, ĸoятo ни пoмaгa дa paзбepeм ĸaĸ пoтpeбитeлят paбoти c yeб caйтoвeтe, което пoмaгa зa пoдoбpявaнeтo нa тяxнaтa cтpyĸтypa и cъдъpжaниe, ĸaтo в cъщoтo вpeмe нямa дocтъп дo личнaтa пoтpeбитeлcĸa инфopмaция.
  • Използването на т. нар. „бисквитки“ или „cookies” служат единствено за удобство и улеснение на потребителите. Приемането или отказването на тези „бисквитки“ може да бъде активирано или деактивирано от Вас чрез настройките на браузъра. Необходимите за това настройки можете да видите в съответната точка от менюто на Вашия интернет браузър. Подробности можете да намерите в менюто „Помощ” на Вашия интернет браузър.

Какви видове „бисквитки“ използваме и за какво са предназначени?
Бисквитките, които използваме в нашата услуга, могат да бъдат подредени в няколко категории:

Задължителни бисквитки:
Тези бисквитки са от първостепенна важност за да можете да се движите в уебсайта и да използвате услугите, които сте избрали, като например осигуряване на достъпа Ви до сигурните области на уебсайта. Ние използваме този тип бисквитки, за да осъществяваме регистрацията и влизането на потребителите. Без тези бисквитки, не можете да се възползвате от услугите, които желаете. Тези бисквитки са бисквитки на първа страна и могат да бъдат както постоянни, така и временни. Накратко, без тези бисквитки, нашата услуга няма да работи правилно.

Бисквитки за поведение:
Тези бисквитки събират информация за начина, по който потребителите използват даден уебсайт – например кои страници потребителите посещават най-често, и за колко дълго. Ние използваме тези бисквитки, за да: 
– предоставяме статистика относно начина, по който се използва нашата услуга;
– измерваме предоставянето на нашите рекламни кампании (ние не използваме тази информация, за да ви бъдат изпращани реклами).
Тези бисквитки могат да бъдат постоянни или временни, както и бисквитки на първа или трета страна (Например: Adobe SiteCatalyst). Накратко, тези бисквитки събират информация за посещаваните страници и разгледаните реклами.

Функционални бисквитки:
Тези бисквитки позволяват на уебсайта да запомня изборите, които правите (например вашето потребителско име, език или държавата, в която се намирате) и осигуряват по-добри и по-персонализирани функции. Също така, тези бисквитки могат да бъдат използвани за предоставянето на заявени от вас услуги, например гледане на видео или коментиране в блог. Ние използваме тези бисквитки, за да:
– запомним дали сте се възползвали и преди от дадена услуга; 
– направим преживяването ви в сайта още по-приятно, като запомним вашите предпочитания.
Тези бисквитки могат да бъдат постоянни или временни, както и бисквитки на първа или трета страна. Накратко, тези бисквитки запомнят изборите, които сте направили, за да подобрят потребителското ви преживяване.

Рекламни бисквитки:
Тези бисквитки се използват, за да ограничат броя разглеждания на една и съща реклама, както и за измерване на предоставянето на рекламните кампании. Рекламните бисквитки се използват за управляване на рекламната дейност в уебсайта (тези бисквитки не се използват в уебсайтовете ни, за да ви бъдат изпращани реклами). Рекламните бисквитки се поставят от одобрени трети страни – например от рекламодатели или техните агенти и могат да бъдат постоянни или временни. Накратко, те са свързани с рекламната дейност, предоставяна от одобрени трети страни на нашия уебсайт. 

Управление и изтриване на „бисквитките”:
Aвтоматично приемаме и записваме информация от вашия компютър и браузър, включително вашия IP адрес, информация за вашия софтуер и хардуер, както и коя страница сте поискали да се зареди.Ако оставите коментар на нашия сайт, Вие доброволно се съгласявате със запазването на вашето име, имейл адрес и уеб сайт в „бисквитките“. Те са за ваше удобство, така че не е нужно да попълвате отново данните си, когато оставите друг коментар. Тези „бисквитки“ ще продължат една година. Ако имате профил и влезете в този сайт, ще зададем временна „бисквитка“, за да определим дали браузърът ви приема „бисквитки“. Тази „бисквитка“ не съдържа лични данни и се изхвърля, когато затворите браузъра си.Когато влезете, ще създадем и няколко „бисквитки“, за да запазите информацията за вход и опциите за показване на екрана. Входните „бисквитки“ са с продължителност два дни, а „бисквитките“ на екрана са с продължителност една година. Ако изберете „Запомни ме“, вашето потребителско име ще остане в продължение на две седмици. Ако излезете от профила си, бисквитките за вход ще бъдат премахнати.Ако редактирате или публикувате статия, в браузъра ви ще бъде запазена допълнителна „бисквитка“. Тази „бисквитка“ не съдържа лични данни и просто показва идентификационния номер на статията, която току-що сте редактирали. Изтича след 1 ден.Ние събираме информация от вас когато се регистрирате в нашия сайт, когато се вписвате в акаунта си, правите покупка, включвате се в конкурс и/или се отписвате. Събраната информация включва вашето име, имейл адрес, телефонен номер и/или номер на кредитна карта. Аплиĸaциитe, изпoлзвaни зa cъpфиpaнe в yeб caйтoвe, пoзвoлявaт зaпaзвaнeтo нa „биcĸвитĸи” пo пoдpaзбиpaнe. Taзи нacтpoйĸa мoжe дa бъдe пpoмeнeнa тaĸa, чe aвтoмaтичнoтo зaпaмeтявaнe нa „биcĸвитĸи” дa бъдe блoĸиpaнo в yeб бpayзъpa или пoтpeбитeлят дa бъдe инфopмиpaн вceĸи път, пpeди биcĸвитĸитe дa бъдaт зaпaмeтeни нa ĸoмпютъpa. Дeтaйлнa инфopмaция зa paзличнитe нaчини зa paбoтa c „биcĸвитĸи” мoжe дa бъдe oтĸpитa в нacтpoйĸитe нa aплиĸaциятa yeб бpayзъpa. За да сте наясно с тези настройки, следните линкове могат да Ви помогнат или можете да използвате бутона „Помощ“ от менютата на Вашия браузър за директно отписване и повече детайли:

Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=bg&ref_topic=14666

Safari – https://support.apple.com/bg-bg/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Internet Explorer – https://support.microsoft.com/bg-bg/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-10

Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/bg/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

За смарт устройства и таблети – https://support.apple.com/bg-bg/HT201265

За подробности относно „бисквитките на трети страни”, т.е. „бисквитки на доставчици”, които се явяват трети страни (напр. Facebook или Google), моля, направете справка с правилата за поверителност и защита на личните данни на тези доставчици.

Ние сме единствените собственици на информацията събирана през този сайт. Личната ви идентификационна информация няма да бъде продавана, обменяна, прехвърляна или предавана на която и да е друга компания, по каквато и да е причина, без вашето изрично съгласие, освен в обичайните случаи, когато е нужно да се изпълни заявка и/или трансакция, например за изпращане на поръчка.

Имайте предвид, че ограничаването нa „биcĸвитĸитe” мoжe дa ce oтpaзи нa няĸoи фyнĸциoнaлнocти нa yeб caйтa и да забави използването му.

 Разкриване пред трети страни
Ние не продаваме, търгуваме или по друг начин трансферираме вашата лична идентификационна информация към външни страни. Това не включва доверени трети страни, които ни помагат в оперирането на нашия уеб сайт или ръководят нашия бизнес, при условие, че страните са съгласни да пазят тази информация в пълна конфиденциалност.Ние вярваме, че е необходимо да се споделя информация, в случаите, в които трябва да се извърши разследване, да се предотврати или да се вземат мерки срещу незаконни действия, при предполагаеми опити за измама, ситуации, включващи потенциална заплаха за физическата безопасност на което и да е лице, при нарушаване на нашите условия за ползване или в случаите, когато информацията е изискуема от закона.Неличната информация от друга страна, може да бъде предоставяна на трети страни с цел маркетинг, реклама и друга употреба.

Защита на информацията
Ние имплементираме различни защитни мерки, за да бъде вашата лична информация защитена. Използваме авангардни методи за криптиране да защитим важна потребителска информация, пренасяна онлайн. VpnMentor също защитава вашата информация и офлайн. Само служители, които трябва да извършат специфично действие (например изготвяне на сметка или потребителска услуга) имат достъп до лична идентификационна информация.

Компютрите/сървърите, използвани за съхраняване на лична идентификационна информация се държат в защитена среда.

Използваме ли бисквитки?
Да. Нашите бисквитки подобряват достъпа до нашия сайт и идентифицират редовните посетители. Освен това, нашите бисквитки подобряват преживяването на потребителите като проследяват и таргетират неговите/нейните интереси. Използването на бисквитки обаче, по никакъв начин не е свързано с каквато и да е лична идентификационна информация на нашия сайт.

Промени в политиката за „бисквитките“:
Всички евентуални бъдещи промени в нашата Политика за бисквитки ще бъдат публикувани на тази страница.

Ние използваме имейл адреса, който ни предоставяте, за да ви изпращаме информация и обновления, свързани с вашата поръчка, по-рядко новости за нашата компания, свързана с продуктите информация, и т. н. Ако, в който и да е момент, решите, че искате да се отпишете от имейл абонамента и не желаете да получавате повече имейли в бъдеще, включили сме подробни инструкции за отписване в края на всеки имейл.

Информация относно Администратора на лични данни
Наименование: Софкъмпани ООД
ЕИК/БУЛСТАТ : BG121158200
Седалище и адрес на управление: гр. София, 1415, Околовръстен път 64
Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1415, Околовръстен път 64
Данни за кореспонденция: гр. София, 1415, Околовръстен път 64
E-mail: edimotocenter@gmail.com
Телефон.: 02/816 80 81

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни
Наименование: Емилия Сиракова
Седалище и адрес на управление: гр. София, 1415, Околовръстен път 64
Данни за кореспонденция: гр. София, 1415, Околовръстен път 64
Телефон: 0888 172 777
Email: emi@sofcompany-ltd.com

Информация относно компетентния надзорен орган
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: cpdp.bg

0

Потребителски профил

_

Списък с желания

_

Безплатна доставка за поръчки над 200 лв.

_